De Arbetslösa – Sagan om heltidstjänsten

Den svenska arbetslösheten har sträckt sig ända ner i den undre världen.

I Crazy Pictures kortfilm “De Arbetslösa” får vi se hur hård kampen kan vara för att få en heltidstjänst.